1. ANEXA 24 (de la Primăria unde a avut defunctul ultimul domiciliu) si certificatul de deces
2. Certificat atestare fiscală de la ANAF
3. Certificat fiscal pentru bunuri (se elibereaza de catre Primaria unde este arondat imobilul)
4. Actele de proprietate pentru bunurile detinute de defunct (contract de vanzare cumparare, donatie, titlu de proprietate, act de partaj, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, autorizatie de construire pentru constructii –pentru locuintele din mediul rural, unde nu exista autorizatie de construire se va obtine de la Primarie o adeverinta care sa confirme anul construirii dupa inscrierea in Registrul agricol, etc.), intabularea imobilului (daca exista)
5. acte bunuri mobile:certificate actionar, certificate inmatriculare pentru autoturism sau carte de identitate, extrase de cont pentru conturile detinute de defunct la banca;
Acte necesare pentru mostenitori
6. Certificate de stare civila (nastere, casatorie, deces)
7. Buletine sau carti de identitate
8. pentru mostenitoriii minori sub 14 ani-prezenta curatorului cu actul de identitate, autorizarea curatorului de catre Instanta de Tutela.
9. pentru mostenitorii minori peste 14 ani-prezenta minorului cu cartea de identitate, prezenta curatorului cu actul de identitate, autorizarea curatorului de catre Instanta de Tutela.
10. Declaratii de acceptare sau renuntare, procura de reprezentare la mostenire (pentru mostenitorii care nu sunt prezenti)
11. Prezenta a doua personae ca martori (care l-au cunoscut pe defunct si cunosc familia acestuia si stiu faptul ca defunctul nu a avut alti mostenitori in afara de cei care s-au declarat) cu buletine de identitate

Birou notar public Ion Lostun – Suceava