– contracte de vânzare-cumpărare
– contracte de schimb imobiliar
– acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
– contracte de rentă viageră
– contracte de garanţie imobiliară
– contracte de întreţinere
– acte de partaj bunuri mobile sau imobile
– contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
– contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
– contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
– contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
– antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare
– contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
– tranzacţii, etc