– înscrierea declaraţiilor sau a altor acte juridice prin care se revocă procuri la Registrul Naţional de Evidenţă a Revocării Procurilor
– redactarea şi autentificarea de declaraţii şi procuri