– consultanţă de specialitate în materie notarială
– redactarea şi autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale sau modificarea acestora (statut, contract, acte adiţionale)
– certificarea proceselor verbale ale hotărârilor adunărilor generale ale asociaţilor/acţionarilor societăţilor comerciale
– redactarea şi autentificarea cesiunilor de părţi sociale sau acţiuni la societăţi comerciale
– redactarea şi autentificarea contractelor specifice activităţii diverselor societăţi comerciale ( barter, distribuţie, furnizare, depozit, etc)