1. Certificat fiscal pentru bunuri (se elibereaza de catre Primaria unde este arondat imobilul)
2. Actele de proprietate ale imobilului (contract de vanzare cumparare, donatie, titlu de proprietate, act de partaj, certificat de mostenitor, sentinta judecatoreasca, etc.)
3. Intabularea imobilului
4. Buletine sau carti de identitate ale vanzatorilor/cumparatorilor
5. Certificat de casatorie/conventia matrimoniala a vanzatorului/cumparatorului
6. Certificat de nastere (in cazul vanzarii catre copii, nepoti-rude pana la gradul 2)
7. In cazul vanzarii/cumpararii imobilelor de catre minori sub 14 ani-prezenta curatorului cu actul de identitate, autorizarea curatorului de catre Instanta de Tutela.
8. In cazul vanzarii/cumpararii imobilelor de catre minori peste 14 ani-prezenta minorului cu actul de identitate, prezenta curatorului cu actul de identitate, autorizarea curatorului de catre Instanta de Tutela.
9. In cazul lipsei vanzatorilor/cumparatorilor, se prezinta procura de reprezentare in original, precum si prezenta mandatarului cu actul de identitate.
10. Adeverinta de la Asociatia de Proprietari la care este arondat imobilul ( pentru apartamente).
11. Certificatul de inregistrare al societatii (in cazul in care vanzatorul/cumparatorul imobilului este societate comerciala)
12. Certificatul constatator (in cazul in care proprietarul imobilului care face obiectul vanzarii este societate comerciala) si Hotararea AGA (in cazul in care proprietarul imobilului care face obiectul vanzarii este societate pe actiuni)
13. Certificat energetic pentru constructie (la contracte de vanzare)
14. In cazul vanzarii unui teren situat in extravilan se prezinta copia certificata pentru conformitate cu originalul a ofertei de vanzare afisata la Primarie, adeverinta eliberata de Primarie, din care sa rezulte ca niciun preemtor nu si-a exercitat dreptul de preemtiune in termen de 30 zile, adeverinta din care sa rezulte ca terenul nu este arendat, iar in cazul vanzarii teren pasune-adeverinta de la Primaria din care sa rezulte daca acesta intra/ nu intra in categoria pajistilor permanente, mentionate in Art. 1 din OUG-34/2013