– redactarea şi autentificarea declaraţiilor de acceptare sau renunţare la succesiune şi înscrierea acestora la Registrul Naţional de Evidenţă a Opţiunilor Succesorale (R.N.O.S.)
– obţinerea certificatelor necesare la dezbaterea sucesiunii, de la R.N.O.S., R.N.T.A., Camera Notarilor Publici
– redactarea şi autentificarea testamentelor şi înscrierea acestora la Registrului Naţional de Evidenţă a Testamentelor Autentice (R.N.T.A.)
– dezbaterea succesiunii şi eliberarea certificatului de moştenitor (legatar) sau de calitate de moştenitor, după caz
– redactarea şi autentificarea partajelor succesorale voluntare