– Eliberarea de duplicate ale înscrisurilor notariale
– Acte de protest ale cambiilor, cecurilor sau altor titluri la ordin
– Primire în depozit de înscrisuri şi documente
– Legalizări ale copiilor după înscrisuri originale
– Dare de dată certă înscrisurilor